بازدید:
تاريخ : 1395/09/14
5498220_307.jpg


گولانی نامی بزرگ برای ساكنان اسرائيل است اين نام نشانگر زبده‌ترين جنگجويان ارتش اسرائيل است.